…ψιθύρισε η καρδιά

Είναι αδύνατον! είπε η υπερηφάνεια
Είναι επικίνδυνο! είπε η εμπειρία
Είναι μάταιο! είπε η λογική

Κάνε μια προσπάθεια,
ψιθύρισε η καρδιά

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...