“Κρίμα που παράγουν μόνο οξυγόνο “

Φαντάσου τα δέντρα να έδιναν σήμα Wifi,
θα φυτεύαμε τόσα πολλά δέντρα και
πιθανότατα θα σώζαμε και τον πλανήτη.

Κρίμα που παράγουν μόνο
το Οξυγόνο που αναπνέουμε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...