Ευγνωμοσύνη

gratitude

 

“Ποτέ να μην επιτρέπεις στα πράγματα που θέλεις
να σε κάνουν να ξεχνάς αυτά που έχεις

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...