Ελευθερία και ευτυχία

Το να κάνεις αυτό
που σου αρέσει είναι
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το να σου αρέσει αυτό
που κάνεις είναι
ΕΥΤΥΧΙΑ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...