Τι είναι ο μπούσουλας;

Το λέμε συχνά, όταν θέλουμε να εννοήσουμε ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού πηγαίνουμε και πώς πρέπει να ενεργήσουμε. Τι σημαίνει όμως «μπούσουλας»;

Πρόκειται για αντιδάνειο, αφού -όσο απίστευτο κι αν ακούγεται- προέρχεται από τη λέξη… πυξίδα! Ο όρος έγινε buxida (ύστερη λατινική), με το πέρασμα των αιώνων bussola και τελικά ξαναγύρισε πίσω στην Ελλάδα ως μπούσουλας!

Επομένως, πολύ απλά, μπούσουλας είναι η πυξίδα.

Τι είναι ο μπούσουλας;
3.67 (73.33%) 3 votes

You may also like...