Ετικέτα: αντιοξειδωτικά

Μια από τις δράσεις των αντιοξειδωτικών ουσιών: προσφέρουν ένα ηλεκτρόνιο, από τα πολλά που έχουν, στο… μοναχικό ηλεκτρόνιο της ελεύθερης ρίζας, οπότε περιορίζεται και η δραστικότητά της.

Αντιοξειδωτικά: τι είναι;

Διαρκώς ακούμε και διαβάζουμε, τα τελευταία χρόνια κυρίως, για τα περίφημα «αντιοξειδωτικά«. Τι ακριβώς είναι όμως αυτές οι ουσίες και τι προσφέρουν; Για να γίνει κατανοητός ο ρόλος των αντιοξειδωτικών, πρέπει προηγουμένως να πούμε δυο λόγια για τις ελεύθερες ρίζες. Η ελεύθερη ρίζα είναι ένα άτομο ή μόριο που έχει...