Τι σημαίνει η λέξη «φαεινός»;

Το λέμε συχνά, σχεδόν αποκλειστικά όμως συνοδευόμενο από τη λέξη «ιδέα«: «Δε μου έρχεται καμιά φαεινή ιδέα…«· «Τι φαεινές ιδέες είναι αυτές που έχεις;«…

Τι σημαίνει όμως αυτή η λέξη;

(ταμπούρλα)

Η λέξη φαεινός προέρχεται από τη λέξη φάος (φως) και ως εκ τούτου σημαίνει φωτεινός.

«Φαεινή ιδέα» λοιπόν είναι η φωτεινή, άρα η έξυπνη ιδέα!

Τι σημαίνει η λέξη «φαεινός»;
4 (80%) 3 votes

You may also like...