Ποιοι αλλάζουν τον κόσμο

Οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί
ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν
να  α λ λ ά ξ ο υ ν  τον κόσμο

είναι εκείνοι που το καταφέρνουν.
Βαθμολόγησε το άρθρο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...